جزئیات مطلب

۹ آذر ۱۳۹۶ چاپ صفحه

نوآوری های دلسی

نو آوری برای Desley با کیف هایی که به نیازهای شما به سادگی پاسخ میدهند. سه نوآوری بدیع که مسافرت شما را ساده تر میکنند و این امکان را فراهم میکند تا با آرامش خیال سفر کنید!

نوآوری های دلسی

نوآوری های دلسی

نو آوری برای Desley با کیف هایی که به نیازهای شما به سادگی پاسخ میدهند. سه نوآوری بدیع که مسافرت شما را ساده تر میکنند و این امکان را فراهم میکند تا با آرامش خیال سفر کنید!
سیستم Stop و Go سری چمدانهای Chatelet : چمدان خود را تحت کنترل داشته باشید:
با وجود سیستم منحصر بفرد قفل چرخ Desley چمدان چهار چرخه شما دیگر از شما دور نمیشود! در یک حرکت، چرخهای چمدان شما قفل میشوند.

نحوه عملکرد

1.برای فعال ساختن ترمز، دستگیره را به سمت Stop بچرخانید. هم اکنون دو چرخ جلو قفل شده و مانع دور شدن چمدان از شما میشوند. اگر چه چمدان همچنان میتواند بر روی دو چرخ عقب خود بچرخد که در زمان هایی که سوار بر وسیله نقلیه عمومی هستید و یا در قسمت چک امنیتی پلیس هستید بسیار مفید هست.
2.برای درآوردن چمدان از حالت ترمز، دستگیره را در حالت Go قرار دهید. هم اکنون چمدان شما میتواند بر روی چهار چرخ خود بغلطد.
Desley به دلیل نوآوری در سیستم ترمز مدل Chatelet در سال 2014 جایزه نو آوری در شو مسافرت خوب را برنده شده است.
کیف های دلسی
کیف های دلسی

ایجاد ایمنی به همراه زیپ مخصوص Securi Tech

فقط یک زیپ معمولی نیست بلکه یک وسیله ضروری برای مسافرانی است که مکررا سفر میکنند.
زیپ در جمدان به عنوان نقطه ضعف در بیشتر چمدان ها شناخته میشود زیرا به راحتی در چند ثانیه و به وسیله یک خودکار میتوان آن را باز کرد. برای جلوگیری از احتمال دزدی از چمدان چرخ دار شما، یک سیستم منحصر بفرد توسط Desley به نام Zip Securi Tech ساخته شده است.
41 مرتبه از زیپ های معمولی مقاوم تر است و برای شما نهایت ایمنی را فراهم میکند و راه حلی است برای جلوگیری از دستبرد و دزدی از چمدان شما. این زیپ مخصوص که نفوذ به آن سخت است و شکل منحصر به فردی دوخته شده است برای شما مزیت سبکی را فراهم میکند و در حالیکه بسار مستحکم است میتوان به راحتی از آن استفاده کرد.
Zip Secuti Tech در حالی که چمدان پر است دو و نیم برابر از زیپ های معمولی مقام تر است پس دیگر با صحنه های ناخوشایند در هنگام جمع آوری چمدان خود مواجه نمیشوید.
به همراه Zip Securi Tech میتوانید با آسودگی خاطر سفر کنید!