جزئیات مطلب

۱۲ مهر ۱۳۹۶ چاپ صفحه

تنظیم صحیح کوله پشتی

تنظیم صحیح کوله پشتی روی دوش و کمر و backpack را در ایران دلسی بخوانید

تنظیم صحیح کوله پشتی

تنظیم صحیح کوله پشتی

بعد از اینکه کوله پشتی مسافرتی متناسب با شرایط فیزیکی ، محیطی و مقدار زمان سفر و تمام موارد گفته شده انتخاب کردید
بهتر است آنرا با بدن خود تنظیم کنید و مطمئن شوید این همان کوله پشتی است که میتوانید در طول سفر از آن بی دردسر استفاده کنید و سپس کوله پشتی خودرا برای حرکت آماده کنید
برای این کار بهتر است ، اول باری حدود 7 تا 10 کیلوگرم پرکنید
خیلی بهتر است بجای اینکه کمر خودرا خم کنید کمی زانو های خودرا خم کنید
در واقع بهتر است ابتدا کوله پشتی را روی میز بگذاریم زانو های خودرا کمی خم کنیم و به آرامی بند هایش را روی شانه های خود قرار دهیم

مراحل تنظیم کوله پشتیمراحل تنظیم کوله پشتی

مراحل تنظیم کوله پشتی

1 هر بندی روی شانه و کمربند کوله پشتی میبینید را شل کنید
2 قسمتی که پشتی گردن قرار میگرد و دو بند کوله پشتی به آن متصل میشوند را بین دو کتف کمر قرار دهید اگر محل کوله پشتی درست نبود کوله پشتی را در آورید و بعد از اینکه درست تنظیم کردید دوبار کوله پشتی را تنظیم کنید
تنظیم کوله پشتی پشت گردن
تنظیم کوله پشتی روی محل اتصال کتف ها
" این تنظیم کردن بیشتر برای کوله پشتی هایی با حجم 50 لیتتر به بالا است و خیلی برای کوله پشتی هایی با حجم کمتر ضروری نیست "
3 کوله را روی دوش خود بیارید ، کول هارا بالا بی اندازید تا کوله پشتی بالا تر قرار گیرد حالا کمربند را روی استخوان لنگ خود سفت کنید
4 اگر کوله شما بزرگ باشد یک بند به عنوان کول کشی دارداین بند از بالای کوله با یک زاویه ۴۵ درجه روی شانهقرار میگیرد
بنده کوله پشتی
تنظیم بندهای کوله پشتی
و وقتی کوله سنگین می شود می توان با کشیدن این بند ها کوله را بخود نزدیک تر کرد تا به بدن راحت تر بتواند وزن کوله را تحمل کند این فقط مخصوص کوله های بزرگ و سنگین است و در کوله پشتی های کوچیک احتیاجی به وجودش نیست
5 اخرین بند ، بند سینه کوله پشتی است این برای زمانی است که وقتی در شیب حرکت میکنید کل وزن روی شانه نیوفتد البته این بند باید جوری بسته شود که به سیستم تنفسی آسیب نزد
بند سینه کوله پشتی
تنظیم بند سینه کوله پشتی
این بند کمک میکند تا در زمانی که در شیب حرکت میکنید در حالت عادی بمانید
اگر تمام مراحل قبل را کامل و درست انجام دادید حالا یکی از زانو های خود را در زاویه 90 درجه خم کنید
حالا باید کمربن کوله پشتی شما در راساتای بالا را و مماس قرار گیر مانند شکلی که در زیر می بینید
تنظیم کامل کوله پشتی

منبع : ایران دلسی