جزئیات مطلب

۱۵ مهر ۱۳۹۶ چاپ صفحه

4 نکته مراقبت از کوله پشتی در مسافرت

نکات مراقبت از پارگی ، آتش سوزی کوله پشتی و نکات شستوشوی صحیح و Travel backpack را در ایران دلسی بخوانید

4 نکته مراقبت از کوله پشتی در مسافرت

مراقبت و محافظت از کوله پشتی مسافرتی در سفر


1- اگر مواد اتشزا یا نفتی با خود حمل میکنیدتا جای امکان این مواد را در داخل کوله پشتی قرار ندهید ولی اگر در داخل کوله پشتی قرار میدهید درون ظرفی کاملا اب بندی شده قرار دهید
و همچنین نیز از ظروف شیشه ای نیز در درون کوله پشتی مسافرتی استفاده نکنید زیرا علاوه بر اینکه هموار در معرض شکستن و پاره کردن کوله پشتی هستند وزن کوله پشتی نیز بالا می رود
کوله پشتی مسافرتی
2- به هنگام استراحت سعی کنید به این دو مورد توجه کنید کوله پشتی را در جایی قرار دهید که از لیز خوردن و غلطیدند جلوگیری شود
پشت کوله پشتی که معمولا در اثر استحکاک تعریق می کند و مرطوب است را به سمت خورشید قرار دهید تا رطوبت از آن گرفته شود
3- اگر قسط کشیدن کوله را با طناب دارید حتما طناب را از بندهای حقله حمایت و کتف عبور دهید و تنها به بند اعتماد نکنید
4- اگر کوله پشتی شما کثیف شده آنرا با صابون و آب نیمه گرم بشوییدو از شستن کوله با مواد شیمایی مانند تایید و انداختن آن در ماشین لباس شویی و چنگ زدن جلوگیری کنید

منبع : ایران دلسی