پرداخت مجزا

  • نام و نام خانوادگی :
  • شماره موبایل :
  • شماره تماس ثابت :
  • مبلغ پرداختی (ریال):
  • کد محصول :
  • آدرس :
  • کد امنیتی :
با ایران دلسی همراه شوید
  • این قسمت(پرداخت مجزا) برای زمانی است که افراد میخواهند پرداختی را بدون طی کردن فرآیند خرید و بدون ثبت نام در سایت انجام دهند.

  • لطفا" اطلاعات کادر روبرو را که الزامی می باشد تکمیل و آدرس و کد محصولی که قصد خرید آن را دارید ثبت و خرید خود را کامل فرمایید.

  • لطفا" پس از پرداخت با قسمت فروش با شماره 02188572210 تماس حاصل فرمایید.