مشخصات فنی
قابلیت محاسبه وزن تا 50 کیلوگرم
بررسی کاربران
امتیاز کاربران به : ترازوی دیجیتال دلسی

محصولات پیشنهادی