جزئیات ویدئو

۲۰ بهمن ۱۳۹۵

قفل TSA آویزی دلسی

قفل TSA آویزی دلسی

 برای تغییر رمز این مدل قفل های تی اس ای ،ابتدا نشانگر های عددی قفل را روی رمز فعلی قرار می دهیم،تا قفل باز باشد(رمز اولیه به صورت پیش فرض 0-0-0 تنظیم شده است).

سپس قسمت فلزی قفل را کمی بالا برده به طوری که فضا برای چرخش آزاد شود.اکنون قسمت فلزی را 90 درجه چرخانده تا روی شیار کار شده قرار گیرد.

در این مرحله انگشت اشاره خود را زیر قفل و انگشت شصت را روی قسمت فلزی قرار داده کاملا به داخل فشار وارد کنید تا بدون حرکت ثابت بماند.

حال میتوانید نشانگر های عددی قفل را به روی رمز دلخواه تنظیم نموده مثال 1-2-3 ودر پایان،قسمت فلزی را رها کنید.اکنون قفل شما روی رمز دلخواه تنظیم شده است.

توجه داشته باشید اگر بخواهیم به طور مجدد رمز قفل را تغییر دهیم،ابتدا باید نشانگر های عددی قفل را روی رمز فعلی یعنی 1-2-3 قرار داده و سپس مراحل را دوباره انجام دهید.