جزئیات ویدئو

۲۰ بهمن ۱۳۹۵

قفل TSA بلفرت دلسی

قفل TSA بلفرت دلسی

ابتدا چمدان را در یک سطح صاف به بغل خوابانده،به طوری که قفل اصلی رو به بالا باشد،سپس قفل اصلی و ضامن دو قفل جانبی را در حالت باز قرار می دهیم(قفل اصلی به صورت پیش فرض روی 0-0-0 تنظیم شده است).

اکنون درب چمدان را کمی باز کرده به طوری که قسمت بالای قفل اصلی را با فشار انگشت به داخل چمدان متمایل کنید.

حال زیر قفل،شاسی قرمز را مشاهده میکنید.در این مرحله با استفاده از دندانه،شاسی قرمز را مشاهده میکنید.

در این مرحله با استفاده از دندانه ،شاسی قرمز را سمت خود حرکت داده تا کلمه آف  را روی شاسی مشاهده کنید.

اکنون 3 نشانگر قفل را روی رمز دلخواه تنظیم کنید.(مثال 1-2-3)

پس از تنظیم شاسی قرمز را به حالت اولیه برگردانید.

اکنون رمز شما تنظیم شده است.توجه داشته باشید،برای تغییر مجدد رمز،ابتدا قفل را روی رمز فعلی یعنی 1-2-3 قرار داده سپس مراحل را تکرار میکنید.