جزئیات ویدئو

۲۰ بهمن ۱۳۹۵

قفل TSA ثابت بدون دکمه ای دلسی

قفل TSA ثابت بدون دکمه ای دلسی

برای تغییر رمز اینگونه قفل ها،ابتدا چمدان را در یک سطح صاف به بغل خوابانده به طوری که قفل چمدان رو به بالا باشد،سپس نشانگر های عددی قفل را به روی رمز قبلی(رمز به صورت پیش فرض روی 0-0-0 تنظیم شده است)قرار داده،شاسی باز کننده قفل را تا انتها فشار داده،نگه داشته ونشانگر های عددی را،روی رمز دلخواه تنظیم،شاسی باز کننده را رها می کنیم،اکنون قفل روی رمز دلخواه تنظیم شده است.