جزئیات ویدئو

۲۵ بهمن ۱۳۹۵

قفل TSA ثابت دکمه ای دلسی

قفل TSA ثابت دکمه ای دلسی

برای تغییر رمز این مدل قفل های تی اس ای ابتدا،با توجه به مدل چمدان آن را به صورتی قرار میدهیم که به قفل اشراف کامل داشته باشیم.

همانند دیگر قفل ها در این سری نیز لازم است در مرحله اول نشانگر های عددی را به روی آخرین رمز قرار داده،شاستی باز کننده فشار داده تا قفل باز شود(رمز به صورت پیش فرض به روی 0-0-0 تنظیم شده است).

پس از باز کردن قفل با استفاده از شی نوک تیز(نوک خودکار،نوک مداد)،دکمه کار شده در بالا یا بغل قفل را فشار میدهیم تا پایین ثابت بماند،در این حالت میتوانیم نشانگر های عددی قفل را روی رمز مورد نظر تنظیم کنیم(مثال 1-2-3-).

پس از تنظیم،شاستی باز کننده قفل را مجدد،فشار داده تا دکمه به حالت اولیه باز گردد،اکنون قفل شما روی رمز مورد نظر تنظیم شده است.