جزئیات ویدئو

۱۸ اسفند ۱۳۹۷

اعلام مفقودی چمدان دلسی

آموزش اعلام مفقودی چمدان دلسی

در صورت مفقودی چمدان تان بهترین کار و سریع ترین کار مراجعه به پلیس فرودگاه است.

بعد از گزارش به پلیس فرودگاه لطفا وارد پنل کاربری خود در سایت شوید و مطابق فیلم آموزش گزارش مفقودی چمدان اقدام نمائید.